محل تبلیغات شما

 

اصلاحطلبان موج محکومیت  آمریکا برای تداوم تحریمهای ضدایرانی را به موج محکومیت  چین شیفت داده اند! انسانیت به کنار، عقلانیتتان کجا رفته؟ از توهین به چین، چه بدست می آورید؟ یک دوست جدید یا یک دشمن تراشی جدید؟ وزیر بهداشت سخنگوی خود را برکنار کند تا بقیه بیاموزند منافع ملی بازی نیست.

محمد عبدالهی

آقای کیانوش جهانپور خباثت شما ریشه در اعتقادات کدخداپرستانه شما دارد

وقتی می گوییم این جماعت از منافقین برای ملت ما خطرناک تر و حتی خبیث تر هستند بعضی از دوستان نادان می گویند در این برهه باید سکوت کرد شما ببینید اینها حتی در جایگاه یک سخنگو(کیانوش جهانپور) بازهم خباثت و نامردی خود را در حق منافع ملت ایران نشان می دهند .

کیست که نداند خط تخریب رابطه ایران با روسیه و امروز با چین دقیقا از اطاق فکر سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی صهیونیستها و آمریکائیها به عوامل و سربازان بدون یونیفرمشان در ایران دیکته شده است چرا که می دانند ایران در جهان باید تنها باشد تا اینها بتوانند خط سازش و تحقیر و ذلت ملت بزرگ و شجاع ایران را با قدرت دنبال کنند که اگر نبود دوستی ایران با روسیه و چین صد باره کشورهای امپریالیستی همچون امریکا و انگلیس و فرانسه در شورای امنیت ملی سازمان ملل قانونهایی را تصویب می کردند که ایران را به نابودی بکشانند آیا این را نمی فهمند ؟ نه دقیقا خوب می دانند اما مامورند حتی در لباس سخنگوی وزارت بهداشت چرا که اینها بواقع از هر جایگاهی بر علیه انقلاب و مصالح و منافع ملت ما می خواهند سوء استفاده کنند .

ای تف بر ذات کثیف شما واقعا شرم نمی کنید آقای سخنگو آیا شرم نکردی آیا فکر کردی حال که بعنوان سخنگوی وزارت بهداشت آمار مرگ و میر مردم مظلوم ما را در تلویزیون اعلام می کنند کسی شده ای ؟ تو کی هستی اون گنده تر از شماها هم نمی تواند در مقابل حرکت رو به جلو و مبارزات ضد استکباری ملت ما کاری بکند باید به امثال شماها فقط گفت: ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست/ عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

آقای کیانوش جهانپور خباثت شما ریشه در اعتقادات کدخداپرستانه شما دارد

کمپین حامیان توافق خوب

ملت ,بهداشت ,یک ,خباثت ,جهانپور ,کیانوش ,ملت ما ,کیانوش جهانپور ,سخنگوی وزارت ,منافع ملت ,کدخداپرستانه شما ,سخنگوی وزارت بهداشت ,کیانوش جهانپور خباثت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تا مهر او اطلاع رسانی روش تدریس مطالعات اجتماعی