محل تبلیغات شما

اصلا فرض کنیم محدودیتهای ی خاتمی واقعا تشدید شده بود، آیا این غیرمنطقی و غیرقابل دفاع بود؟! برای هر کسی که به منافع و امنیت ایران و ایرانیان احترام قائل باشد، مسجل است که خاتمی لیاقت ندارد سرپرستی یک جریان بزرگ ی را در کشور بر عهده گیرد، که اگر داشت در سقوط این جریان به چاه ویل فتنه، ایشان را از سقوط بازمیداشت نه این که خودش ایشان را هُل دهد و بعد گوشه عافیت بنشیند و به حضور در انتخابات و حتی تشویق به آن بپردازد در حالی که صلاحیت بسیاری از رهروانش را به دلیل عدم التزام به قانون زیرسوال برده است!! که اگر داشت به خاطر منافع حزبی خود، منافع ملی، امنیت ملی، وحدت ملی و قانون اساسی را لگدمال نمی‌کرد!! آری! قرار نیست حالا که نظام در مجازات این خائن که قطعا جرمش مانند خساراتی که به کشور وارد کرد سنگین است شتابی ندارد، خودش یا دوستانش بخواهند او را به سطح بالا و رسمی فعالیت‌های ی بازگردانند که اثبات کرده است شایستگیش را ندارد! که اگر چنین کنند بعید نیست نظام را به محاکمه و مجازاتی درخور عنوان خیانت او به کشور و مردم، ترغیب نمایند.

 

خاتمی منافق
سیاوش آقاجانی

آقای کیانوش جهانپور خباثت شما ریشه در اعتقادات کدخداپرستانه شما دارد

کمپین حامیان توافق خوب

منافع ,ی ,کشور ,ندارد ,جریان ,خودش ,را به ,که اگر ,است که ,ایشان را ,به کشور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

وریا رەحمانی آرزو ها نوبهار بردسکن ایستگاه 51